Slim?

Op 1 januari 2015 is in Nederland een grootscheepse operatie begonnen: alle huishoudens in Nederland krijgen voor 2020 een nieuwe zogenaamde slimme meter voor hun meterkast aangeboden ter vervanging van bestaande meters voor gas en elektra. 

Je bent niet verplicht om deze meter af te nemen; je mag zelf beslissen of je van dit aanbod gebruik wilt maken of niet. Je kunt gewoon je huidige meter houden als je dat wilt.

Het verhaal

Aanbieders van slimme meters komen met het verhaal dat er louter voordelen zijn bij het plaatsen van een slimme meter in je woning. Er zouden volgens deze aanbieders voor de gebruiker geen negatieve kanten aan het plaatsen van een slimme meter zitten.

Deskundigen zien grote bezwaren

Er zijn mensen die grote vraagtekens zetten bij dit verhaal en ernstige nadelen zien aan het plaatsen van slimme meters. En zij zeggen daar goede argumenten voor te hebben. Onder deze mensen zitten deskundigen en wetenschappers op het gebied van privacy, veiligheid en energiebeheer. In hoeverre hebben zij een punt?

Checken

Op deze website informeren we je over hun bevindingen. Met behulp van de bronnen die we op een overzichtspagina hebben geplaatst, kun je zelf alles checken en uitvoerig nalezen.

Succes met het maken van een keus!

 

 

 

Wat is een slimme meter?

De slimme meter is een digitale energiemeter die op afstand  uitgelezen kan worden. Het is een apparaat dat in potentie heel veel persoonlijke informatie kan verzamelen. De mogelijkheden zijn enorm. Zo kan met een slimme meter bijvoorbeeld worden gezien

Deze en andere gedragsgegevens (ook wel metadata genoemd) leveren een gedetailleerd persoonlijk profiel op van de mensen die in een woning met een slimme meter leven.

daily-power-trace

Wat betekent dit voor je privacy?

Met een slimme meter geef je macht om inzicht te krijgen in jouw gedrag in jouw huis aan partijen die daar wel of niet zorgvuldig mee om kunnen gaan. Zeker is, dat de mogelijke consequenties voor de privacy, enorm zijn:

Risico’s

night-2189702_1920-webIn een onderzoek van o.a. TNO beoordelen deskundigen verschillende risico’s van de slimme meter voor privacy en veiligheid als hoog.

Dat er niet alleen in theorie risico’s bestaan, bewijzen de groeiende lijst voorbeelden. Zoals de journalist die ontdekte dat gedetailleerd energieverbruik te zien was voor iedereen die het gedrag van bewoners zou willen observeren. Toegang tot deze intieme gegevens kreeg de verslaggever met het grootste gemak.

Verdienmodel

didier-weemaels-36055-webAls het gaat om privacy is misschien wel het meest veelzeggend dat deskundigen verwachten dat energiebedrijven door de slimme meter in de toekomst meer geld zullen verdienen met de verkoop van persoonlijke data van hun klanten dan met energie.

Is de slimme meter wel veilig en nuttig?

Veilig?

security-2168234_1920-webIn hoeverre is de veiligheid van de slimme meter goed geregeld? Is het überhaupt mogelijk om een digitaal apparaat dat draadloos verbonden is – al dan niet rechtstreeks – met internet 100% te beveiligen? En wordt uberhaupt de noodzaak van een zeer goede beveiliging gezien? En zijn daar financiële middelen voor beschikbaar nu of in de toekomst? Veiligheidsdeskundigen zijn er niet zo zeker van.

Nuttig en noodzakelijk?

night-2189702_1920-webDeskundigen zijn er het over eens dat om in de toekomst in te kunnen spelen op de wisselingen in vraag en aanbod van energie, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, er een intelligent energienetwerk nodig is. Zij stellen echter bij het massaal plaatsen van slimme meters in woningen grote vraagtekens. Experts zien nut en noodzaak niet in van de 3,3 miljard kostende introductie van slimme meters in Nederland. Voor het slim maken van het netwerk is het niet nodig.

Duitsland

brandenburg-gate-417890_1920-webAlvorens tot een besluit te komen over de invoering van slimme meters heeft de Duitse regering eerst grondig onderzoek laten doen over nut en noodzaak van deze apparaten. De conclusie van het onderzoek was dat de kosten voor consumenten niet opwegen tegen de eventuele voordelen. Duitsland heeft vervolgens gekozen om af te zien van het grootschalig aanbieden van slimme meters aan haar burgers.

Hoe betrouwbaar meet de slimme meter?

Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan de nauwkeurigheid waarmee de nieuwe meters energie meten. Er zijn duizenden meldingen van mensen die zeggen onverklaarbaar hoge rekeningen te krijgen.

Dat zij wellicht geen spoken zien, zou kunnen blijken uit een onderzoek van de Universiteit Twente. Daarin wordt gesteld dat zo’n 850.000 geplaatste slimme meters tot 582 procent te hoog verbruik kunnen meten.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als je een brief krijgt van je netbeheerder met het aanbod om een slimme meter te plaatsen, kun je kiezen uit de volgende opties:

digits-148488

1. Je houdt je analoge meter…

omdat je huidige analoge meter, de schijfmeter, nog goed werkt of

digits-148488

2. Je neemt een niet slimme, digitale meter, een energiemeter die niet op afstand uit te lezen is…

omdat je analoge meter niet meer werkt en door het Agentschap Telecom is afgekeurd of

digits-148488

3. Je wilt geen analoge meter meer…

maar wilt deze laten vervangen door een slimme meter waarbij je eventueel de slimme functie administratief uit kunt laten zetten.