De slimme meter maakt een significant inbreuk op het huisrecht en het recht op respect voor familie- en gezinsleven

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

De belangrijkste reden voor deze conclusie is dat de wetsvoorstellen met name op het punt van gedetailleerde meetgegevens en verplichte afname onvoldoende onderbouwing geven waarom deze noodzakelijk zouden zijn in een democratische samenleving. Het is niet duidelijk of energiebesparing daadwerkelijk zal worden bevorderd; voorzover de slimme meter efficiëntieverhoging beoogt kan deze wel worden bereikt, maar dit is geen dringende maatschappelijke behoefte. Er zijn alternatieven die veel minder inbreuk op de privacy maken, zoals een individuele meter met afleesvenster in de woning zelf (zonder directe doorgifte van meetgegevens aan de netbeheerder), alsmede het gebruik van statistische en geanonimiseerde data, die mogelijk ook voldoende de doelstellingen tegemoet zouden kunnen komen. Deze alternatieven zijn onvoldoende onderzocht, zodat verplichte invoering van de slimme meter niet voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Bij het wetsvoorstel is uiteindelijk onvoldoende meegewogen dat de slimme meter een maatregel betreft die significant inbreuk maakt op het huisrecht en het recht op respect voor familie- en gezinsleven. Om een dergelijke inbreuk te kunnen rechtvaardigen, is veel meer onderbouwing met steekhoudende argumenten en empirische gegevens nodig. Bij gebrek daaraan, zou het voorstel in de huidige vorm daarom moeten worden afgewezen.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM , pagina 31

Voorstel wetgever onbegrijpelijk

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Het is onbegrijpelijk dat de wetgever een maatregel voorstelt die significant inbreuk maakt op het huisrecht en het recht op respect voor familie- en gezinsleven met zo weinig onderbouwing van steekhoudende argumenten die de inbreuk zouden kunnen rechtvaardigen.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM, pagina 29

Liever geen slimme meter? Dan tot 6 maanden cel en tot €17.000 boete èn een slimme meter

Volgens het eerste wetsontwerp zou een persoon die een slimme meter weigerde te laten plaatsen zich schuldig maken aan een economisch delict, en daardoor een celstraf van maximaal zes maanden, en een boete tot €17.000 opgelegd kunnen krijgen, waarna de slimme meter alsnog geplaatst zou worden.

Bron: Gezondheidenvoeding.nl, Robert van Boxtel, 2 maart 2017, Zo had de regering het graag gezien, maar is gelukkig niet goedgekeurd

Radar testpanel: dit moet een 1 april grap zijn

“Het weigeren van de slimme meter is volgens minister Van der Hoeven dus een economisch delict waar maximaal een half jaar hechtenis op staat. Toen wij ons testpanel vroegen wat zij hier van vonden dachten veel leden dat hier sprake was van een 1 april grap. Maar het is dus echt.”

Bron: reportage uit 2009 van het consumentenprogramma Radar met een reactie van de Consumentenbond en een enquete onder het testpanel van Radar.

https://www.youtube.com/watch?v=QyIZaPUd4HI

Overheid start grootschalige uitrol slimme energiemeter

“Hoewel het weigerpercentage tijdens de kleinschalige uitrol zeer beperkt is, blijft het monitoren van het weigerpercentage ook tijdens de grootschalige uitrol een belangrijke indicator voor de efficiëntie van de uitrol en zal een oplopend percentage een indicator kunnen zijn voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie”, zo laat de minister aan de Tweede Kamer weten.

Reactie van Reinder:

Er is nog een ander moment waarop de meter uitgelezen (kan) worden, en dat is “wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van het net”. Dit is verder niet omschreven of ingekaderd. In de praktijk betekent dit dus dat wanneer de netbeheerder van mening is dat het noodzakelijk is, het dan mag. Daarnaast is er nog het probleem van het hellend vlak. Als je de debatten in de kamer, de adviezen van de verschillende commissies en de wensen van verschillende partijen over dit onderwerk bekijkt, dan kom je een angstwekkend groot aantal andere “mogelijkheden” tegen. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat, als deze meters eenmaal bijna overal zijn geplaatst, ze ook gebruikt gaan worden voor die andere doeleinden. Eerst uiteraard gericht, speciaal voor opsporing etc, en daarna als een soort sleepnet-methode. Zo is het als sinds mensenheugenis gegaan (bijv. kentekenplaten, het automatisch nummerplaat herkenningssysteem, metadata van mobiele telefoons, digitale patientdossiers etc).

(…) Als die slimme meter schijnbaar uitsluitend voordelen heeft, waarom wordt het willen weigeren ervan dan gezien als een “delict” met een dergelijk absurd hoge straf eraan verbonden? Waarom zou de staat mensen voor 6 maanden willen opsluiten als ze geen prijs stellen op de zogenoemde voordelen van zo’n meter?

Bron: artikel Security.nl, 11 maart 2014, Overheid start grootschalige uitrol slimme energiemeter

Eerste Kamer: geen celstraf als je geen slimme meter wilt

De Eerste Kamerleden vonden deze stap veel te ver gaan en willen de burger niet dwingen om de meter in huis te nemen. Tijdens het debat werd dieper ingegaan op de Europese Richtlijn, die het wetsvoorstel noodzakelijk zou maken. De politici bevroegen van der Hoeven, die schoorvoetend erkende dat de verplichting niet in de richtlijn staat. In een eerder overleg had ze dat nog wel beweerd.

Bron: artikel Webwereld, Brenno de Winter, 8 april 2009, over de celstraf van een half jaar bij weigering van de slimme meter, Senaat schakelt verplichte energiemeter uit

Consumentenbond: ‘slimme’ energiemeters schenden privacy

Artikel Tweakers.net, 11 november 2008:

De gegevens, die energiebedrijven bovendien via internet aan consumenten beschikbaar zouden moeten maken, zouden op diverse wijzen vatbaar zijn voor misbruik. Zo zouden hackers de meetgegevens aan inbrekers kunnen verkopen, die daaruit zouden kunnen afleiden wanneer mensen thuis zijn en wat voor apparatuur er te halen valt. Dergelijke gedragspatronen komen uiteraard ook in handen van de energiebedrijven, en het is onduidelijk hoe lang die data mag of moet worden vastgehouden en welke instanties erover mogen beschikken. De onderzoekers zien dan ook liever dat de data in de woning zelf wordt opgeslagen en alleen met de ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker aan anderen beschikbaar wordt gemaakt.

De wetenschappers zeggen dat het wetsvoorstel strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Consumentenbond: ‘slimme’ energiemeters schenden privacy