Zoek de verschillen met de slimme meter: zo gaat de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sociale Vraagstukken, 11 augustus 2015:

Het wetsvoorstel op het EPD zou huisartsen, apotheken en ziekenhuizen verplichten om deel te nemen en alle Nederlandse burgers konden volgens het geen bezwaar-principe (opt-out) in het systeem worden opgenomen. De Eerste Kamer keurde dit wetsvoorstel twee jaar later unaniem af. Het EPD zou een te grootschalig netwerk zijn waardoor de privacy van Nederlandse burgers niet voldoende bewaakt kon worden.

Ondanks de uitspraak van de Kamer werd een private doorstart gemaakt en het EPD is omgedoopt tot Landelijk Schakelpunt (LSP). Deelname van zorgverleners en burgers moet nu op vrijwillige basis plaatsvinden.

(…) VZVZ moet dus een technologie implementeren die politieke legitimiteit ontbeert. De belangrijkste strategie om dit te bereiken is depolitisering van het LSP. Door de technologie te onttrekken aan de publieke sfeer, uit te besteden aan marktpartijen en in microscopisch kleine stappen in te voeren is VZVZ in staat om potentiële weerstand onder burgers en professionals behoedzaam te ontwijken.

Bron: Elektronisch patiëntendossier: doordrukken van een omstreden technologie

De analoge meter houden

“Maar uw huidige meter moet toch echt vervangen worden. Uw meter is onlangs afgekeurd.”
“O ja? Die meter hangt er al sinds 1977 en nu is ie ineens niet goed meer?”
“Ja, kijk maar. Het staat hier op mijn tablet.”
“Wat gek. Want mijn energiemeter staat niet op de lijst met afgekeurde meters bij Verispect”.

Energiemeters worden steeksproefsgewijs door Verispect in opdracht van de overheid gecontroleerd. Als er in de steekproef afwijkingen worden gevonden, kan de hele groep worden afgekeurd omdat de meters dan mogelijk niet meer betrouwbaar zijn. Verispect publiceert een lijst met afgekeurde meters.

“Als u geen slimme meter wilt, heb ik ook een gewone digitale meter.”
“O? Daar staat niets over in de brief en folder die u mij stuurde. Wat is het verschil met een slimme meter?”
“Er zit geen modem in, dus hij kan geen verbinding maken met het energiebedrijf.”
“Maar hij registreert wel hetzelfde? ”
“Dat wel ja.”
“Hoe kan ik zien dat er geen modem inzit?”
“Dat kan u niet zien, maar dat vertel ik u nu.”
“Niets persoonlijks, maar dan weiger ik die ook.”
“Oh… nou… eh…. Goedemorgen dan maar.”
“Goedemorgen.”

Bron: Privacy Barometer, Reinout Barth, 15 december 2014, Slimme meter? Nee dank u!