Geen empirisch bewijs dat een slimme meter daadwerkelijk zal bijdragen aan energiebesparing

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Geconcludeerd kan worden dat er geen empirisch bewijs is dat een slimme meter met doorgeleiding van meetgegevens aan de netbeheerder, zoals voorgesteld in de Nederlandse wetsvoorstellen, daadwerkelijk zal bijdragen aan energiebesparing. Het alternatief van een gebruikersvriendelijk afleesvenster in de meterkast lijkt effectiever te zijn om consumenten ertoe te bewegen zuinig met energie om te gaan.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Slimme meter verbruikt zelf meer energie dan huidige “domme meter”

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Voor het hoofddoel van de slimme meter, energiebesparing, valt evenmin in te zien waarom alle consumenten de voorgestelde slimme meter in huis zouden moeten krijgen. Zoals bij vraag 2 is opgemerkt, zijn er geen harde aanwijzingen dat slimme meters consumenten aanzetten tot energiezuinigheid; bij sommigen zal dat het geval zijn, bij anderen niet. Het effect bij de ene groep wordt verkleind door het feit dat de slimmer meter zelf meer energie verbruikt dan de huidige ‘domme’ meter, zodat bij de niet-energiezuinige groep er feitelijk meer energie zal worden verbruikt.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Meter bespaart amper

Telegraaf, 19 november 2016

Het vervangen van zeven miljoen ouderwetse ’domme’ meters in Nederlandse huizen door intelligente exemplaren dreigt maar een fractie op te leveren van de energiebesparing die van tevoren was beloofd. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Door de gekozen aanpak wordt de 3,3 miljard euro die de operatie kost niet terugverdiend als er niet wordt ingegrepen.

Bron: Meter bespaart amper