Is de slimme meter wel veilig en nuttig?

Veilig?

security-2168234_1920-webIn hoeverre is de veiligheid van de slimme meter goed geregeld? Is het überhaupt mogelijk om een digitaal apparaat dat draadloos verbonden is – al dan niet rechtstreeks – met internet 100% te beveiligen? En wordt uberhaupt de noodzaak van een zeer goede beveiliging gezien? En zijn daar financiële middelen voor beschikbaar nu of in de toekomst? Veiligheidsdeskundigen zijn er niet zo zeker van.

Nuttig en noodzakelijk?

night-2189702_1920-webDeskundigen zijn er het over eens dat om in de toekomst in te kunnen spelen op de wisselingen in vraag en aanbod van energie, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, er een intelligent energienetwerk nodig is. Zij stellen echter bij het massaal plaatsen van slimme meters in woningen grote vraagtekens. Experts zien nut en noodzaak niet in van de 3,3 miljard kostende introductie van slimme meters in Nederland. Voor het slim maken van het netwerk is het niet nodig.

Duitsland

brandenburg-gate-417890_1920-webAlvorens tot een besluit te komen over de invoering van slimme meters heeft de Duitse regering eerst grondig onderzoek laten doen over nut en noodzaak van deze apparaten. De conclusie van het onderzoek was dat de kosten voor consumenten niet opwegen tegen de eventuele voordelen. Duitsland heeft vervolgens gekozen om af te zien van het grootschalig aanbieden van slimme meters aan haar burgers.