Kwetsbare groepen het kind van de rekening?

ABVV-Experten, 28 april 2017:

(…) Daarnaast is het ook vreemd dat er nu ook sprake is van digitale meters voor gas, naast die voor elektriciteit. Ook in een toekomst met veel meer hernieuwbare energie blijft het gasnet immers wat het tot nu toe is. Er is geen behoefte om dit net “slimmer” te maken. In tegendeel, in een klimaatneutrale toekomst, wordt een gasnet overbodig. Want we moeten af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Een slimme gasmeter is dus niet geheel logisch te noemen.

(…) Een belangrijke reden waarom de elektriciteitsleveranciers voorstander zijn van digitale meters is allicht dat hun verdienmodel verder kan opschuiven van de verkoop van een product (elektriciteit) naar de verkoop van diensten.

(…) Energieminister Tommelein toeterde in de pers dat de Vlaamse Regering met haar beslissing ervoor koos om slimme meters te plaatsen. Maar die boodschap is niet correct. De beslissing zelf geeft aan dat eerst een bestaande studie over de kosten en de baten van digitale meters geactualiseerd moet worden. En het lijkt er niet op dat die actualisering een antwoord zal bieden op (een belangrijk deel van) de vele vragen die hiervoor opgelijst werden. De nieuwe studie gaat niet ver genoeg. In die context is het voorbarig om te besluiten dat een algemene plaatsing van digitale meters bij iedereen nuttig is.

Eerst moet er eerlijke en volledige informatie komen, o.a. over de vraag wanneer en voor wie digitale meters een meerwaarde hebben.

Die info moet de basis vormen voor een zorgvuldig doordachte beslissing over bij wie wanneer een digitale meter geplaatst wordt. De invoering van de digitale meters kan bovendien niet op zichzelf staan. De beslissing over de uitrol ervan kadert in een brede visie op energienetten en op de manier waarop we daarvoor betalen. En er moet ten allen prijze vermeden worden dat kwetsbare groepen en mensen met een laag verbruik het kind van de rekening worden. Nu is het goed mogelijk dat vooral bij hen de elektriciteitsfactuur opnieuw stijgt door de invoering van de slimme meters. En na de vele factuurverhogingen van de laatste jaren zou dat een dom idee zijn.

Bron: Wat valt er te leren over slimme meters?

Kosten slimme meter wegen niet op tegen baten voor consument

Onderzoek Ernst & Young in opdracht van Duitse regering, 30 juli 2013:

The EU Scenario targeting a roll-out quota of 80% by 2022 by a general mandatory installation provides a negative net present value and is also not economically reasonable for the majority of consumer groups. Even under optimistic assumptions, the majority of end consumers cannot compensate costs related to the installation and operation of smart metering systems by energy conversation and load shifting. Furthermore, a system charge must be paid by end customers over many years without benefiting from a smart metering system. Therefore, a system charge of €29 p.a. and per customer in addition to the current charge of €21.60 p.a. was not justifiable.

Bron: Cost-benefit analysis for the comprehensive use of smart metering

De burger en maatschappij worden continu verrast met nieuwe feiten en toepassingen van eerder voor andere doelen ingestelde controlemaatregelen

Privacy First, 7 april 2015

De burger en maatschappij worden continu weer verrast met nieuwe feiten en toepassingen van eerder voor andere doelen ingestelde controlemaatregelen. Waren de camera’s er in eerste instantie voor veilig rijden, inmiddels is trajectcontrole een ordinaire boetemachine waaruit niet te ontsnappen valt en worden alle ANPR-gegevens realtime door de Politie gedeeld met de Belastingdienst. Liefst via geheime convenanten en werkgroepen, denk aan de werkgroep uitwisseling gegevens naar de politie waarbij de directeur van Translink (OV chipkaart) gezellig aanschuift. Ja, die chipkaart waarvan vervoersgegevens absoluut niet voor andere doelen gebruikt zouden worden. Het is kortom niet duidelijk wie er van welke gegevens gebruik maakt en wat er verder mee gebeurt. Gaan reis- en verblijfsgegevens inmiddels ook naar Sociale Zaken en andere ministeries, naar “de NSA kijkt met u mee” uitwisselingsprogramma’s, etc? Voor wie waren we er ook alweer? Voor onszelf of die lastige burger?

Bron: Van trajectcontrole naar total control?

 

Zoek de verschillen met de slimme meter: zo gaat de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sociale Vraagstukken, 11 augustus 2015:

Het wetsvoorstel op het EPD zou huisartsen, apotheken en ziekenhuizen verplichten om deel te nemen en alle Nederlandse burgers konden volgens het geen bezwaar-principe (opt-out) in het systeem worden opgenomen. De Eerste Kamer keurde dit wetsvoorstel twee jaar later unaniem af. Het EPD zou een te grootschalig netwerk zijn waardoor de privacy van Nederlandse burgers niet voldoende bewaakt kon worden.

Ondanks de uitspraak van de Kamer werd een private doorstart gemaakt en het EPD is omgedoopt tot Landelijk Schakelpunt (LSP). Deelname van zorgverleners en burgers moet nu op vrijwillige basis plaatsvinden.

(…) VZVZ moet dus een technologie implementeren die politieke legitimiteit ontbeert. De belangrijkste strategie om dit te bereiken is depolitisering van het LSP. Door de technologie te onttrekken aan de publieke sfeer, uit te besteden aan marktpartijen en in microscopisch kleine stappen in te voeren is VZVZ in staat om potentiële weerstand onder burgers en professionals behoedzaam te ontwijken.

Bron: Elektronisch patiëntendossier: doordrukken van een omstreden technologie

De oplossing van problemen op het gebied van veiligheid, privacy en gegevensbescherming is in de wereld van cybersecurity al lang bekend en simpel

De Groene Amsterdammer, 23 mei 2017:

‘Wat mij verbaast, is dat niemand de vraag stelt waarom er altijd een internetconnectie moet zijn.’ Technologiefilosoof Bibi van den Berg van de Universiteit Leiden gaat in haar artikel Mind the Air Gap: Preventing Privacy Issues in Robotics uitgebreid in op het feit dat het zo ontzettend normaal is geworden om altijd en overal maar ‘connected’ te zijn. Je geldt als een holbewoner als je dat niet bent, als een achterlijke zool als je dat niet wilt.

(…) Maar de consument betaalt daarvoor de prijs, want die heeft te maken met een groot risico op veiligheidslekken!’

Zitten we als consumenten dus in de val? Nee, want de oplossing is eigenlijk heel eenvoudig en in de wereld van cybersecurity al lang bekend, zegt Van den Berg: je beveiligt een omgeving het best door die niet aan het internet te hangen. ‘Natuurlijk kun je ook inbreken op een intern netwerk. Maar voor de meeste consumenten geldt dat problemen op het gebied van veiligheid, privacy en gegevensbescherming zijn opgelost als ontwerpers zichzelf deze simpele vraag stellen: moet dit product echt aan het internet? Als je het leuk vindt dat jouw koelkast, fiets en stofzuiger met elkaar kunnen praten, kan dat in een gesloten netwerk bij jou thuis. Waarom zou je al die data met de buitenwereld willen delen, met alle risico’s van dien?’ Bovendien kun je er ook voor kiezen om één keer per week of per maand je gegevens te delen, zegt Van Est. ‘Dan is je kwetsbaarheid meteen veel minder. Het gevaar is er alleen op het moment dat die lijn openstaat.’

Bron: Uit mijn hoofd

Energiedeskundige in Kassa: ‘Hacken van slimme meter is reëel risico’

Ensoc, 23 februari 2015:

‘Ik stel me voor dat hackers mijn verbruik kunnen inzien’, zegt bewoner Diana Blom in de uitzending. ‘Dat is een reëel gevaar,’ zegt energiedeskundige Erik Smith. Projectleider communicatie voor de slimme meter Lucas Stassen van Netbeheer Nederland, koepelorganisatie van netbeheerders, reageert: ‘We doen er alles aan om de beveiliging van de ICT zo goed mogelijk te doen, maar tegen hackers is niets bestand’.

(…) Maar een aantal ODA’s neemt het niet zo nauw met de privacy, zegt journalist Jaap Meijers. Hij deed zich onlangs voor als klant en vroeg via een ODA verbruiksdata op van kennissen en directeuren van stroombedrijven. Hij kreeg hierdoor veel detailgegevens over hun verbruik. Zo kon hij zien wanneer ze gingen douchen en hoe laat ze naar bed gingen. Ook kon hij zien dat een bewoner ’s nachts om 4h00 een ongewoon hoog gasverbruik had.

‘Dit soort informatie is handig voor inbrekers’, zegt Meijers. Hij hekelt de ‘amateuristische aanpak’ van netbeheerders en energieleveranciers met de slimme meter. Hij zegt daardoor niet gerust te zijn over de aanpak van andere, privacygevoelige issues in de energiesector.

(…) Helpt een gedragscode? Smith: ‘Dit zal moeten blijken. Het is een vorm van zelfregulering. Of dit werkt voor kwaadwillenden is zeer de vraag’. Volgens Smith had de identiteitsfraude voorzien kunnen worden. ‘ODA’s zetten data vaak in de cloud. Er bestaat geen wettelijk dwangmiddel om dit te voorkomen’, aldus Smith. Consumenten geven in goed vertrouwen toestemming om de slimme meter uit te lezen, maar volgens Smith is de privacykwestie nog niet goed geregeld. Hij raadt consumenten aan om met de slimme meter ‘uiterst zorgvuldig’ te werk te gaan: ‘Als je het niet vertrouwt dan moet je het niet doen’.

Bron: ‘Hacken van slimme meter is reëel risico’

Hoogleraar: energiebranche wil resultaten niet accepteren

Tweakers.net, 14 februari 2017:

Leferink en de andere onderzoekers hebben gewacht met publiceren om energieleveranciers in staat te stellen te reageren. De professor constateert echter dat de energiebranche de resultaten niet wil accepteren. “Ze proberen alles te dempen. Toon maar aan dat het ook in een woning kan gebeuren, zeggen ze. Maar er komen wel steeds meer klachten binnen. Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat energiemeters te veel aanwijzen.

Bron: Onderzoek Universiteit Twente: elektronica interfereert met deel energiemeters

Data wordt veel meer waard dan de energie die verbruikt wordt om de data te creëren

Artikel Politico, 1 januari 2015:

“I think the data is going to be worth a lot more than the commodity that’s being consumed to generate the data,” said Miles Keogh, director of grants and research at the National Association of Regulatory Utility Commissioners.

All sorts of inferences about people’s private lives are potentially available from detailed energy consumption data. The number of people inside a house. Daily routines. Degree of religious observance. Household appliance usage. Even, according to two German hackers, what’s on the television, given a fast enough meter refresh rate.

“Very sensitive information can be revealed about homes, and homes are the most sacred privacy environment,” said Nancy King, an Oregon State University business law and ethics academic who’s studying smart meter deployments.

Access and control of that energy usage data will be key, she added. “Most consumers are just unaware about how their data feeds into the Big Data machine and are powerless to do much about it.”

(…) The market for the kind of Big Data energy analytics that will run the smart grid will reach a billion dollars annually in the United States and Canada by 2019, predicts analysis firm Navigant Research.

(…) Exhaustive electricity consumption data “is a holy grail, in many ways” for marketing analysts and consumer data aggregators, said Lee Tien, a senior attorney for the Electronic Frontier Foundation. “Few other types of data get inside the home the way that electrical usage data does.”

Bron: Smart grid powers up privacy worries

De indirecte constructie is bijzonder omslachtig

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Belangrijk is in elk geval de constatering dat consumenten vooral energiezuiniger worden wanneer zij direct hun energieverbruik kunnen aflezen op een gebruiksvriendelijk afleesvenster, dat op de meter kan worden aangebracht. De indirecte constructie in het Nederlandse voorstel om meetgegevens automatisch door te sturen naar de netbeheerder, die het vervolgens, al dan niet via derden, voor de consument inzichtelijk kan presenteren op een webpagina waarop een consument kan inloggen, is in dat licht niet alleen bijzonder omslachtig, maar vermoedelijk ook minder effectief als het gaat om energiebesparing.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM, pagina 24