Zoek de verschillen met de slimme meter: zo gaat de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Sociale Vraagstukken, 11 augustus 2015:

Het wetsvoorstel op het EPD zou huisartsen, apotheken en ziekenhuizen verplichten om deel te nemen en alle Nederlandse burgers konden volgens het geen bezwaar-principe (opt-out) in het systeem worden opgenomen. De Eerste Kamer keurde dit wetsvoorstel twee jaar later unaniem af. Het EPD zou een te grootschalig netwerk zijn waardoor de privacy van Nederlandse burgers niet voldoende bewaakt kon worden.

Ondanks de uitspraak van de Kamer werd een private doorstart gemaakt en het EPD is omgedoopt tot Landelijk Schakelpunt (LSP). Deelname van zorgverleners en burgers moet nu op vrijwillige basis plaatsvinden.

(…) VZVZ moet dus een technologie implementeren die politieke legitimiteit ontbeert. De belangrijkste strategie om dit te bereiken is depolitisering van het LSP. Door de technologie te onttrekken aan de publieke sfeer, uit te besteden aan marktpartijen en in microscopisch kleine stappen in te voeren is VZVZ in staat om potentiële weerstand onder burgers en professionals behoedzaam te ontwijken.

Bron: Elektronisch patiëntendossier: doordrukken van een omstreden technologie

CategorieënNu