Voorstel wetgever onbegrijpelijk

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Het is onbegrijpelijk dat de wetgever een maatregel voorstelt die significant inbreuk maakt op het huisrecht en het recht op respect voor familie- en gezinsleven met zo weinig onderbouwing van steekhoudende argumenten die de inbreuk zouden kunnen rechtvaardigen.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM, pagina 29