Slimme meter verbruikt zelf meer energie dan huidige “domme meter”

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Voor het hoofddoel van de slimme meter, energiebesparing, valt evenmin in te zien waarom alle consumenten de voorgestelde slimme meter in huis zouden moeten krijgen. Zoals bij vraag 2 is opgemerkt, zijn er geen harde aanwijzingen dat slimme meters consumenten aanzetten tot energiezuinigheid; bij sommigen zal dat het geval zijn, bij anderen niet. Het effect bij de ene groep wordt verkleind door het feit dat de slimmer meter zelf meer energie verbruikt dan de huidige ‘domme’ meter, zodat bij de niet-energiezuinige groep er feitelijk meer energie zal worden verbruikt.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM