Geen empirisch bewijs dat een slimme meter daadwerkelijk zal bijdragen aan energiebesparing

Universiteit van Tilburg, Dr. Colette Cuijpers, Prof. Bert-Jaap Koops, onderzoek in opdracht van de Consumentenbond, oktober 2008:

Geconcludeerd kan worden dat er geen empirisch bewijs is dat een slimme meter met doorgeleiding van meetgegevens aan de netbeheerder, zoals voorgesteld in de Nederlandse wetsvoorstellen, daadwerkelijk zal bijdragen aan energiebesparing. Het alternatief van een gebruikersvriendelijk afleesvenster in de meterkast lijkt effectiever te zijn om consumenten ertoe te bewegen zuinig met energie om te gaan.

Bron: Het wetsvoorstel ‘slimme meters’: een privacytoets op basis van art. 8 EVRM