Aanbeveling Europese Commissie slimme meters doet Orwelliaans aan

Tijmen Wisman en A.R. Lodder, Tijdschrift voor Internetrecht, 4 augustus 2013, over de aanbeveling van de Europese Commissie welke gegevensbeschermingsmaatregelen moeten worden getroffen bij de voorbereiding van de uitrol van slimme meters van 9 maart 2012:

De aanbeveling laat zich lezen als een onsamenhangend document, een gemiste kans en doet hier en daar zelfs Orwelliaans aan. Het blijft een raadsel hoe de hoge eisen aan gegevensbescherming samen met de ‘minimale’ functionele eisen, ooit in één document terecht zijn gekomen.

(…) Meer in het algemeen komt in de aanbeveling de loskoppeling van het recht op gegevensbescherming van het recht op privacy duidelijk naar voren. Door privacy niet langer mee te nemen bij een evaluatie van de noodzakelijkheid van gegevensverwerkingsoperaties wordt er voornamelijk gekeken naar hoe gegevens worden verwerkt, maar lijkt er niet te worden gekeken naar de vraag of gegevens moeten worden verwerkt. De koers die hiermee wordt gekozen zal vergaande gevolgen hebben in deze in toenemende mate gedigitaliseerde samenleving. De roep voor een belangenafweging tussen de privacy van het individu en het collectief bij de verwerking van persoonsgegevens is juist nu luider dan ooit, maar lijkt gericht te zijn aan dovemansoren.

Bron: Het slimme elektriciteitsnetwerk en de noodzaak tot het uitwisselen van persoonsgegevens