Minister wil alle beschikbare gegevens van burgers koppelen om inzicht te krijgen in het gedrag van burgers

 

De minister van Veiligheid & Justitie stelt dat fraude een groeiend probleem is in Nederland en dat het daarvoor noodzakelijk is dat alle beschikbare gegevens over burgers moeten worden gekoppeld. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe gedetailleerder het gedrag in kaart kan worden gebracht. Afwijkend gedrag is verdacht, want dat zou op fraude kunnen wijzen.

Daarnaast zouden de gegevens ook samengevoegd moeten worden voor “toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en de handhaving van de openbare orde en veiligheid [..], alsmede de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten”. Het gaat daarbij om gegevens die binnen de overheid beschikbaar zijn, maar ook om gegevens van externe private bedrijven en instellingen. Het verstrekken van gegevens wordt verplicht.

Met de nieuwe wet wil de minister het tegelijk mogelijk maken meer “moderne analyse”-technieken in te zetten. De minister vindt “dat er geen principiële redenen zijn om de overheid het gebruik van profileringstechnieken te ontzeggen, om de enkele reden dat deze inbreuk maakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

Bron: artikel Privacy Barometer, 6 april 2015, Kabinet wil vrijbrief voor onbeperkt koppelen gegevens